Historie

Informace

Vesnice Popov je rozložena především na levém břehu řeky Vláry a na jihozápadním svahu Hložecké skupiny Bílých Karpat. Nadmořská výška obce se uvádí 316 metrů nad mořem a její katastrální výměra 560ha. Nejvyšší dominantou hor, které se vypínají nad Popovem na severovýchodě, je vrch Kubovec, jižní výhled pak lemuje hraniční hřeben nad Štítnou.Jemu vévodí hora Javorník o nadmořské výšce 783 metry. Hospodářský charakter obce byl až do třicátých let našeho století převážně pastevecký a zemědělský.

Článek z knihy "ZLOMKY Z HISTORIE OBCE POPOV"
Autor : Petr Kubánek

Historie

PAMÁTNÍK

ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ

P.Alois Filip, štítenský farář, zaznamenal v roce 1908 do farní kroniky následující příhodu se šťastným koncem. Rodina nadučitele tehdy žila v Jestřabí.


Budiž uvedena zvláštní událost ,udavši se o růžencové slavnosti, odpoledne 4.10. na kterýžto den připadly jmeniny Jeho Veličenstva (císaře Františka Josefa II.). Osmiletý synáček nadučitelův Stanislav Janeček, narozený 14.8.1900, zpozorovav, že na školní budově na oslavu jmenin Jeho Veličenstva vystrčenž prapor je omotaný větrem kolem žerdi, vylezl na půdu a vikýřem na střechu jednopatrové budovy školní, chtěje prapor upraviti, spadl ze střechy do zahrádky před školou. Otec byl právě ve třídě. zahlédl stín přeletěli a slyšel zadunění, pád na zem. Vyběhnuv, vidí na zemi svého chlapce bez sebe, nese jej do bytu, chlapec otvírá oči, udiven se dívá, stěžuje si jen na bolení hlavy. Nahonem přivolaný lékař zjišťuje, že chlapci se nic nestalo, na druhý den, zpamatovav se z leknutí,již chodil Anděl strážný jej ochránil."

Mnohé ze čtenářů jistě hned napadlo, kdože byl tím chlapcem. Anděl strážný ochránil Stanislava Janečka jako dítě jistě proto, aby jako dospělý a statečný se mohl neohroženě zapojit do odboje proti německému fašizmu, aby za svobodu národa obětoval i svůj mladý život. Druhým popraveným rodákem Štítné byl Jan Matušinec. Oběma byly 10.6.1946 odhaleny pamětní desky na budově školy za hojné účasti pozvaných hostí, hasičstva, vojska, sokolstva, orelstva a obyvatelstva celého okresu valašskoklovouckého. Počet účastníků byl tehdy odhadnut na 4 500 osob. V roce 1987, při příležitosti oslav 200. výročí trvání školy a kostela ve Štítné byly pamětní desky dne 26.září odhaleny na nově vybudované, památníku, který stojí v parčíku před průčelím nové školy.

POVODEŇ - VLÁRA 1972

Dne 29.července 1972 o 4. hodině ranní po prudkých deštích trvajících několik dnů proběhla nad Štítnou a širokým okolím silná průtrž mračen, která způsobila rozsáhlou povodeň. Hladina řeky Vláry stoupla až o 4,5m. Voda zaplavila v obci kolem 150 rodinných domků. Nejhorší situace byla v části obce Popova, kde příval vod zdemoloval tři rodinné domky, strhl silniční most přes Vláru, silně poškodil železniční trať nad zastávkou. Rodinu Bařinkovu z Popova, která nestačila opustit rodinný dům, zachraňoval vojenský vrtulník z Trenčína. V obci Štítná došlo k poškození místních komunikací, vodovodní a kanalizační sítě, elektrického a telefonního vedení, stržení dvou železobetonových lávek a silničního mostu mezi Štítnou a Bylnicí. V důsledku živelní pohromy byla na dva dny přerušena železniční doprava, na 10 dnů autobusová doprava ve směru do Bylnice.

SOUSOŠÍ SVATÉ RODINY

Další z mnoha úhledných stavbiček s biblickou tématikou, kterou navrhl a obohatil reliéfem Svaté rodiny místní sochař Jan Bařinka. Kamenný podstavec postavil zedník pan František Tulpa z Jestřabí v roce 1957.

U ZÁZRAČNÉ VODY

Jen několik desítek metrů za železničním přejezdem směrem do Bylnice je studna, ve které pramení voda, o níž se vypráví, že blahodárně působí na různé nemoci očí. Málokdo o tomto zdroji léčivé vody ví, i když je jen kousek od hlavní silnice. Nad studánkou s léčivou vodou zbudovali Babulíkovi obrázek, který doposud udržují.

DVOJNÁSOBNÁ TRAGEDIE

Dne 7. Března 1915 zastřelil 17 letý chlapec Alois Grňáček syn hajníka, školáka Štěpána Kozáčka. Chlapci v neděli ráno byli sami doma, prohlíželi dvojku, starší žertem namířil na mladšího, spustil kohoutek a Štěpán byl okamžitě mrtev

Podobné neštěstí přihodilo se také zjara roku minulého. V Blahovém sázeli stromky. Hajný J.Konečný poslal si školáka Fr. Bařinku pro pušku, kterou nedaleko na stromě nechal viseti. Bařinka, nesa pušku, žertem namířil na dívku Josefu Běhunčíkovou, která šla k potoku pro vodu, nevěda ovšem, že je puška nabita, spustil a dívku zastřelil.

KŘÍŽ V POPOVĚ

Původně stál na popovské návsi blízko školy, pak byl umístěn na Močidlech u potoka poblíž odbočky k zemědělskému objektu bývalého JZD. Zhotovili bratři Jan a František Bařinkovi.