Farnost – ( 02.04.- 09.04.2017 )

Aktuality

1. Vzadu kostela jsou k vyzvednutí modlitební úmysly pro skupinky o.Pia. Setkání skupinek v tomto měsíci bude 20.4. na Penzionu.

2. Návštěva nemocných před Velikonočními Svátky:

• ve středu 5.4. od 8.30 hod. – Štítná: Dolní Konec, Střed obce, Brálová , Záhumení, Těšův Láz, Kráčina.
• ve středu 5.4. od 14.30 hod. – Březová, Popov: stará cesta, Močidla, střed, Blahov, Ulehla a Horňansko.
• ve čtvrtek 6.4. od 8.30 hod – Jestřabí.

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

4. Pán Ježíš se před svým zatčením modlil v Getsemanské zahradě. Chceme Ho provázet nepřetržitou modlitbou až k Jeho smrti na kříži. Bdění v Getsemanech je modlitba farnosti, určená od večera na Zelený čtvrtek až do ukřižování Pana Ježíše – do 15. hod. na Velký Pátek. Každý člen modlitebného řetězce v určenou půlhodinu se bude modlit doma bolestný růženec. Zájemci vhodí lístek se svojí adresou do pokladničky IMMACULATY, nejpozději do příští neděle 9.dubna. V pondělí 10.dubna po mší sv. – budou rozdány lístky s určenou půlhodinou.

5. Srdečně zvu na pouť do Fatimy, v termínu od 3.-7.10.2017.

Cena: 500,- Eur + 1.000 Kč (doprava na letiště ).
Přihlašovat se můžete osobně na faře, nebo v sakristii, telefonický ( 603487506) anebo e-mailem (fara.stitna@seznam.cz ). Podrobnosti na plakátku ve vývěsce anebo na naších webových stránkách.

6. Vzadu kostela máte možnost si zakoupit velikonoční pohlednice v ceně 5,- Kč za kus.

7. Od pondělí 3. 4. 2017 si můžete v kostele zakoupit velikonoční pohledy a přání, které vyrobily děti z našeho Misijního klubíčka a tím tak můžete přispět na pomoc dětem v misijních zemích. Za vaši štědrost a ochotu pomáhat upřímné Pán Bůh zaplať!

8. Příští neděli 9.4. končí akce „Postní almužna“. Prosím doneste své pokladničky do kostela k bočnímu oltáři, kde bude připraveny pro ně koš. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost!

9. V sobotu 8.4. se zapojíme do postního putování kříže farnostmi děkanátu. Křížová cesta s tímto Křížem se bude konat v sobotu 8..dubna od 14.00 hod. Sraz bude u kostela a půjdeme do Brumova. Cestu zpátky si každý zajisti sám.

Zdroj : Farnost Štítná

Pořad Bohoslužeb

Bohoslužby 02.04.- 09.04.2017