Farnost – ( 1.1.- 8.1.2017 )

Aktuality

1. Ve středu po večerní Mši sv. v 18.10 hod.- na faře – setkání celé Farní Rady.

2. Letos začátkem nového roku, opět proběhne Tříkrálová sbírka v celé České republice. Tentokrát vám koledníčci zazpívají svoji koledu 7. ledna a poprosí o dar pro potřebné a lidí v nouzi. Posláním této sbírky je upozornit na potřebné lidi kolem nás, pomoci jim a tím umožnit všem lidem dobré vůle, aby zakusili radost z obdarování.

V pátek 6. ledna bude v kostele ve Štítné při večerní mši svaté požehnání koledníků. Srdečně zveme všechny účastníky. Po mši bude setkání všech vedoucích a koledníků na Penzionu, kde dostanou potřebné materiály a bližší informace ke koledování.

3. V tomto týdnu máme první pátek. Jako obvyklé Vás zvu na modlitbu před Nejsvětější Svátosti.

Vzadu kostela, na boku zpovědnice, jak se běžně zpovídá – se můžete zapisovat na konkrétní půl hodinu adorace. Pro nás to bude zároveň jistota, že někdo v tu dobu bude v kostele.

4. V pátek po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

 

Zdroj : http://farnosts.cz/

Pořad bohoslužeb

Bohoslužby 01.01.- 01.08.2017