Farnost – ( 22.1.- 29.1.2017 )

Aktuality

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na kostel (na opravu Bočního oltáře), které činili: 27.350,- Kč!

2. Příští neděli 29.1. se bude udělovat Sv. Křtu. Dětí na Křest je možno ještě přihlásit v pondělí 23.1. od 15.00 – 16.30 hod.
V pátek 27.1. v 18.10 hod., bude na faře – Setkání pro rodiče a kmotry před Křtem.

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

4. Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Farní dobový ples ve Štítné nad Vláří, který se bude konat 18.února 2017 v Kulturním domě ve Štítné. Začátek v 19.30 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Break.
Vstupné – 60,- Kč. Občerstvení zajištěno. Přijďte a bavte se dobře!
Pro dobové účastníky—milé překvapení !!!

Pořad bohoslužeb

Bohoslužby 22.01.- 29.01.2017

Zdroj : http://farnosts.cz/