Farnost – ( 26.02.- 05.03.2017 )

Aktuality

1. Pán Bůh zaplať za Vaše dary na „Haléř sv. Petra“, které činili: 16.700,- Kč!

2. V pondělí po večerní Mši sv. v 18.10 hod.- na faře – setkání celé Farní Rady.

3. Příležitost ke Sv. Smíření před začátkem postní doby („Popeleční středa“ ):

• v pondělí 27.2. od 16. 00 – 17.10 hod.
• ve středu 1.3. – od 16.30 hod.

4. V tomto týdnu máme první pátek. Jako obvyklé Vás zvu na modlitbu před Nejsvětější Svátosti. Tentokrát adorace bude ve čtvrtek!!! (kvůli pohřbu)

Na bočním oltáři se můžete zapisovat na konkrétní půl hodinu adorace. Pro nás to bude zároveň jistota, že někdo v tu dobu bude v kostele.

5. Ve čtvrtek po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

6. V pátek 3.3. od 8.30 hod. navštívím nemocné, které prosím nahlaste do středy v sakristii.

7. V pátek 3.3. v 18.15 hod., bude na faře – Příprava pro snoubence.

Pořad Bohoslužeb

Bohoslužby 26.02.- 05.03.2017