Farnost – ( 8.1.- 15.1.2017 )

Aktuality

1. Dnes v neděli 8.1. v 15.00 hod. – setkání živého růžence. Srdečně zvu i nové zájemce. Co je živý růženec? Síla společné modlitby. Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí.
Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Modlitba živého růžence sama o sobě je velmi jistou cestou přímluvné modlitby za obracení hříšníků, pomoci potřebujícím a spáse světa.

2. V pondělí 9.1. po večerní Mši sv. – setkání skupinek o.Pia na Penzionu.

3. Ve středu po večerní Mši sv. – společná modlitba breviáře.

4. Termín udělování Sv. Křtu v lednu – 29.1.2017.

5. Centrum pro rodinu vypraví 4. února autobus do Šternberka na Hromniční pouť matek. Kdo má zájem, může se přihlásit do 20.ledna v sakristii nebo u p.Zvoníčkové. Cena je 250,-Kč.

6. Příští neděli 15.ledna bude sbírka na kostel (na opravu Bočního oltáře). Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

Pořad bohoslužeb

Bohoslužby 08.01.- 15.01.2017