Vánoce ve školní družině – 2016

Na čtvrtek 15.12. 2015 připravily  vychovatelky školní družiny společně s dětmi vánoční besídku. Děti si povídaly o Vánocích a vánočních zvycích. Ke sváteční atmosféře přispěl zpěv koled a vůně vánočního cukroví, které si děti den předem samy upekly ve školní kuchyňce. Hry a hračky děti pod stromečkem letos nenašly, ale už v říjnu dostalo každé oddělení družiny nový počítač.