Vánoční koledování ZŠ Štítná

V neděli 10. 12. 2007

Vás srdečně zveme na tradiční VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ DĚTI DĚTEM.

Koledování proběhne od 15,00 do 17,00 v prostorách školy.
Vstup do školy bude vchodem od tělocvičen.

Program:
15,00 – vystoupení Javorníčku ve velké tělocvičně
16,00 – hudební vystoupení žáků 6. ročníku ve školní jídelně

cimbálová muzika a občerstvení ve školní jídelně
prodej vánočních výrobků našich dětí
dílničky v galerii (výroba vánočních ozdob, oplatků, košíků, zdobení perníků)
živý betlém

Letos pomáháme Lucince z Brna. Přispíváme na její lázeňský rehabilitační program. Část výtěžku použijeme i na akce pro naše děti.
Těšíme se na Vaši účast.